Meny

Utroskap og tillittsbrudd

Prøv en terapipakke på 8 samtaletimer hvor vi har fokus på reetablering av tillit, hvordan jobbe med svik og problemstillinger knyttet til å stole på. Vi ser også på tilgivelse uten å akseptere handling, og hvordan bruke krisen til å styrke parforholdet og redefinere roller dere har gått inn i.

Har dere opplevd utroskap? Har den ene ført den andre bak lyset økonomisk eller på andre områder? Mangler dere respekt og tillit på bakgrunn av hendelser og opplevelser?

Pakken inneholder også deler av pakke 1 kjærlighet og krangel.
Totalt 8 timer a 45 min kr.5200,-

Par som har prøvd uttaler:

"Det ville aldri gått hvis vi ikke hadde kommet hit.."

"Vi har fått det bedre enn vi hadde det før, men det krever mer av oss"

"Selv om vi går fra hverandre så kan vi etterpå si vi prøvde både for oss selv og barna..."

Utviklet av Bysant